Rönnols Miljökonsult

Avfall är i många fall en resurs som hamnat på fel plats. Det mesta kan idag material- eller energiåtervinnas. Organiskt avfall kan t.ex. bli biogas och/eller biokol och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Teknikerna finns och utvecklas. Det som ändå hamnar på avfallsupplag kan orsaka utsläpp till mark, vatten och luft. Men även här finns lösningar. Föroreningar kan bindas, t.ex. med biokol, lakvatten kan renas från kväve med naturliga metoder och deponigas kan samlas upp och utnyttjas som energikälla.

Rönnols Miljökonsult arbetar med bland annat dessa frågor tillsammans med sina uppdragsgivare. Skicka ett mail för mer info!

Trädgårdsavfall är en utmärkt resurs för produktion av Biokol!
Lakvatten kan renas naturligt genom nitrifikation och denitrifikation i växtbaserade system!

Kontakt

Eric Rönnols
Hammarby Kaj 42
120 63 Stockholm

Tel. 070 545 74 60

eric@ronnols-miljo.com

Linkedin